Kids Experiential Academy

Kids Experiential Academy

Tanıtım

Smart Unique tarafından geliştirilen Kids Experiential Academy, çocuklara ve gençlere deneyimsel öğrenme, doğa da yaşam, spor ve sanat programlarını içeren yaşam deneyimleri sunan güçlü bir ailedir. Smart Unique, 2012 yılından bu yana deneyimsel öğrenme ve doğa da yaşam eğitimlerinde ulusal ve uluslararası birçok firma ve kuruluşa hizmet vermiştir.

"Keşfetmek için yaşa, öğrenmeye açık ol!" sloganı ile yola çıktığımız Kids Experiential Academy çocuk ve gençlere doğa da olmanın eğlenceli yanlarını öğretirken doğanın içinde bulunduğu yaşam formlarını tanıtacak ve onların ekip olarak, iş birliği içeresinde karşılaştıkları engelleri aşmalarına olanak sağlayacaktır.

KEA Öğrenme Yaklaşımı

“Öğrenmek deneyimdir. Geri kalan her şey sadece bilgidir” (Albert Einstein)

Öğrenme çocuğun en temel ihtiyaç alanlarından biridir ve yaşayarak öğrenmek her birey gibi çocukların da hakkıdır. Bu yüzden KEA eğitim programı şu odağa dayanmaktadır: “Her çocuk tıpkı deneyimleri gibi kendine özgüdür ve yaşamının bir parçası olan yaşayarak öğrenme sürecini şekillendirmeye hakkı vardır.” Bu yüzden KEA eğitim programları, her çocuğun farklı deneyimlere sahip olduğu ve bu sebeple etkili bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ancak yaşayarak veya yaparak öğreneceği düşüncesi üzerine kuruludur. Bu düşünce, programın her öğesi için (hedefler, içerik, yöntem, değerlendirme) çocuğa yaşayarak öğrenebilmesi için söz hakkı ve seçme hakkı tanıyarak hayat bulur. 

KEA yaklaşımına göre:

  • Her çocuğun kendi deneyimlerini inşa etme ve bunları yaşama hakkı vardır.
  • Her çocuk farklı deneyimlere sahiptir ve program bu farklılıklara hitap edebilecek esneklikte olmalıdır.
  • Her çocuğun yaşayarak öğrenme ihtiyaçları farklıdır ve programın bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi gerekir.
  • Her çocuğu öğrenme deneyimi eşsizdir, yani her çocuk farklı öğrenir. Bu doğrultuda eğitim programının da öğrenme deneyimlerine göre farklılaştırılması gerekir.

Öğrenme yaşamdan ayrı bir bileşen değildir ve çocuk eğitim sürecinde yaşadığı dünyanın ve çevrenin gerçeklerinden soyutlanmamalıdır. Bu yüzden bir eğitim programının tek hedefinin bireysel/kişisel gelişim olması yeterli değildir. KEA modeli; bir yandan çocukların bireysel deneyim, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken diğer yandan sosyal birey olma yolunda onların iş birliği, ekip çalışması, stres baskı altında problem çözme, çapraz fonksiyon iş birliği, büyük resmi görme gibi yetkinlikler odağında geliştirerek çocuğun yaşamın gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Sonuç olarak KEA eğitim modeli, deneyimsel öğrenme odaklı ve çocuk merkezli tasarım modellerine dayalı olarak oluşturulmaktadır. KEA hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda bulunan gelişim ve öğrenme kamplarımızı inceleyebilir veya mesaj formumuzu kullanarak bizlere ulaşabiliriz.

Öğrenme ve Deneyim Kampları

Doğa’da Yaşam Yaz Okulu

Doğa’da Yaşam Yaz Okulu

Çocuklarınız konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan Doğa’da Yaşam Yaz Gelişim Okulunda keşfederken öğrenecek, öğrenirken eğlenecektir.Detaylar
Anne Çocuk Kampı

Anne Çocuk Kampı

Bu Anneler Günün de Doğa’nın içinde çocuklarınızla beraber hiç unutamayacağınız bir deneyim yaşamaya ne dersiniz?Detaylar
Baba Çocuk Kampı

Baba Çocuk Kampı

Bu Babalar Günün de Doğa’nın içinde çocuklarınızla beraber hiç unutamayacağınız bir deneyim yaşamaya ne dersiniz?Detaylar
Aile Kampı

Aile Kampı

Doğa’nın içinde çocuklarınızla beraber hiç unutamayacağınız bir deneyim yaşamaya ne dersiniz?Detaylar
Çocuk Deneyim Kampı

Çocuk Deneyim Kampı

Çocuklarınız Doğa’da Yaşam ve Deneyimsel Öğrenme odaklı eğitim programlarımız ile birlikte keşfederken öğrenecek, öğrenirken eğlenecek.Detaylar
Ebeveyn Deneyim Kampı

Ebeveyn Deneyim Kampı

Doğa’nın içinde Anne ve Baba olarak hiç unutamayacağınız bir deneyim yaşamaya ne dersiniz?Detaylar

Tanıtım

Amacımız çocuk ve gençlerin gelişimsel ihtiyaç ve gereklilikleri doğrultusunda kavramsal, zihinsel ve deneyimsel öğrenme yöntemlerini kullanarak bireylere sürdürebilir yetkinlik ve sosyal davranışlar kazandırmaktır.
Eğitim yöntemlerimiz deneyimsel öğrenme odaklı yaşanmış veya yaşanılması muhtemel deneyimlere dayanmaktadır. Amacımız; deneyimsel öğrenme yöntemlerini kullanarak ezberden uzak, stratejik düşünme, analiz ve muhakeme becerileri ile çocuk ve gençlerin yaratıcılık yönünün gelişimi hedeflenmektedir.
KEA , öğretim ve deneyim programları ile çocuk ve gençlerde eşitlik, sosyal birey, özgürlük, özgüven, dayanışma, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı, ayrımcılık karşıtlı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, ekonomik, sosyal ve fiziksel), ekolojik düşünce, empati kurma, sorgulayıcı bir birey olmaları yolunda gelişim, destek ve yönlendirme sağlamayı hedeflemektedir. KEA programları özünde bu kazanımlarını temel alır, ancak bu kazanımlara çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek yeni kazanımlar da ekler.
KEA öğretim felsefesi içerisinde “Kendim yapabilmem için beni yönlendir ve rehberlik et!” mantığına göre içerik oluşturulmaktadır. Bu çerçevede deneyimsel öğrenme uygulamaları ile ilk ve öncelikli amacımız “Yarıştırmak için değil gelişime rehberlik etmek için…” değerlendirme süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Mesajınızı İletin

Bu form ile ilettiğiniz bilgiler, belirttiğiniz istek, öneri, şikayet ve bilgi alma taleplerinizi karşılamak üzere tarafınızla ilgili şirket tarafından iletişim kurulması amacıyla kullanılacaktır. Lütfen Kvkk ve Paylaşım İzni ve Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi bilgilendirmesini okuyarak, kutucuğu işaretleyiniz.