top of page

MADDE 1- Taraflar ve Tanımlar:

 

1.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Şahıslar İçin Geçerli Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kurumlar İçin Geçerli Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Dayanak: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmî Gazete: 27 Kasım 2014 Perşembe, Sayı: 29188 / http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm)

Ürün: Smart Unique internet sitesinde (www.smartunique.com/dukkan) yer alan "Dükkan" altında satışı yapılan tüm ürün veya mallar olarak tanımlanmaktadır. Akademi eğitim, etkinlik ve faaliyetleri bu sözleşme kapsamı dışında kalmaktadır ve ürün olarak nitelendirilmemektedir.

Satıcı: I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. adına Smart Unique markasıdır.

Alıcı/Müşteri: Satıcı’nın sunduğu bir ürünü satın alan, yararlanan gerçek ya da tüzel kişi “Müşteri” veya “Alıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Site: I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.’ne ait www.smartunique.com internet sitesidir.

Taraflar: Satıcı ve Müşteri

Sözleşme: Satıcı ve Müşteri arasında akdedilen işbu sözleşme

 

1.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.smartunique.com alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca “Site veya İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

1.3. Satıcı ile Müşteri işbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Müşteri olarak işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

1.4. Satıcı Bilgileri

 

I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. adına Smart Unique (Bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

 

Ticari Unvan        : I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.

 

Adres                    : İdealtepe Mahallesi, Dik Sokak No 13 Kat 2, 34841 Maltepe, İstanbul

 

Telefon                 : +90 533 558 17 53

 

İnternet Sitesi     : www.smartunique.com

 

E-posta                 : merhaba@smartunique.com

 

MADDE 2- Konu, Amaç ve Kapsam:

 

2.1. Satıcı, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.smartunique.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir.

 

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir, tüzel kişilik veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan, Sözleşme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Alıcı, Satıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden yalnızca tacir, tüzel kişilik ve esnaflara yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında “tüketici” tanımı söz konusu olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

 

2.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

 

2.4. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan proforma fatura ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Poltikası’na İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3- Sipariş Konusu Ürünler

 

https://www.smartunique.com/dukkan URL adresinde veya Dükkan ibaresi altında satışa sunulan tüm ürünleri kapsamaktadır. Akademi eğitim, program ve Smart Talks etkinlikleri bu kapsam dışındadır.

 

MADDE 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinde belirtilen stok adetleri, özellikleri, renk, beden, boyut ve ölçüleri dahilinde her ürünün açıklamasında yer alan ürün özellikleri ve teslim tarihi içerisinde tedarik edip eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.

 

4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

4.3. Satıcı, İnternet Sitesinde yer alan bazı ürünlerin direk tedarikçisi veya satıcısı değildir. Satıcı, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.smartunique.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Burada yine ilgili mevzuat kapsamında Satıcı, www.smartunique.com alan adı ile başkalarına ait iktisadi ve ticari ürünlerin satışına yönelik elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Satıcı, aynı zamanda ürün tedariği sağlanan bazı özel ve/veya tüzel kişilerin mevzuatla satışına izin verilen bir pazaryeri platformudur.

 

4.4. Satıcı, direk kendisinin tedarik etmediği, üretmediği ve bir tedarikçi tarafından satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Müşteri, bu konuda Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

 

MADDE 5- Sipariş(ler)e İlişkin Hükümler

 

5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcı’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

 

5.2. Alıcı, www.smartunique.com alan adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı, üye olmadan sipariş veremez veya ürünleri satın alamaz. Alıcı ancak internet sitesine üye olarak ürünleri görebilir, sepetine ekleyebilir ve satın alım yapabilir. Ancak her durumda Alıcı, Satıcı’nın internet sitesinde yer alan Sözleşmeler başlığı altındaki tüm sözleşmelerden ve eklerinden sorumludur. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

 

5.3. Alıcı sipariş etmek istediği ürünler için; ürünün özellikleri, materyalin cinsi, ebat, boy, sayı, adet, beden, ölçü, renk, adet gibi seçenekleri işaretleyerek ürün siparişini verebilir.

 

5.4. Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı, ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, kendisine özel olarak hazırlanması durumunda ürünleri iade etme hakkını haiz olmadığını peşinen kabul eder.

       

5.5. Alıcı, ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra siparişini oluşturarak, ürünü sepete atar ve dilerse alışverişe devam eder veya satın alma adımlarını takip ederek ödeme adımına geçiş yapar. Alıcı siparişi verirken girdiği e-posta marifeti veya internet sitesi üzerindeki onay butonu aracılığı ile onay alındıktan sonra Alıcı’nın siparişi işleme alınacaktır.

 

5.6. Alıcı satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce kargo ve teslimat seçeneklerinden kendisine uygun olanı tercih eder ve sonrasında ödeme adımına geçer. Ödeme tamamladıktan sonra, sipariş, kargo veya teslimat bilgileri kendisine e-posta ile gönderilir.

 

5.7. Alıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin niteliği ve özellikleri gereği, ürünün tedarik edilebilmesi için kendisine sunulan seçenekleri okumak ve gerektiğinde kendisine yöneltilen seçeneklerden tercihte bulunmak durumundadır. Alıcı, ürünü seçerken beyan ettiği ve seçtiği seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün İnternet Sitesi’nden seçtiği şekilde, kendi talebine göre hazırlanmasından kendisi sorumludur.

 

5.8. Alıcı’nın siparişi onaylamasının ardından, eğer ürün açıklamalarında kargo ve teslimat süreleri veya bilgileri yazmıyor ise, o ürün dış tedarik aracılığı ile sağlanıyor demektir. Satıcı dış tedarikin stok durumuna veya tedarik sürelerine göre ister ise siparişi iptal edebilir veya ilgili ürünün tedarikinin sağlanması durumunda, üretim süreleri de dikkate alınarak, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler Alıcı’nın belirtmiş olduğu adrese teslim edilir.

 

MADDE 6- İptal ve İade Süreçleri

 

6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale getirilen ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda bu ürünlerin iptali ve iadesi mümkün değildir.

 

6.2. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve teslimat seçeneklerini onaylamadan ve satın alınan ürünler üretim, tedarik veya sevkiyata geçmeden siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir.

6.3. Alıcı, bu vazgeçme talebini merhaba@smartunique.com e-posta adresine sipariş no veya bilgilerini göndererek veya İnternet Sitesi’nde belirtilen +90 533 558 17 53 numaralı WhatsApp hizmet hattı vasıtası ile Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 10 (ON) iş günü içinde iade edilir ya da Alıcı’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullanılabileceği gibi, Alıcı’ya yine talebi üzerine bir kupon kodu tanımlanıp sonraki siparişlerinde kullanması sağlanabilir.

 

6.4. Kişisel veya bir kuruma özel olarak baskı veya üretime girecek olan sipariş konusu ürünlerin, baskıya veya üretimine girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, örnek üretim, grafik düzenleme vs.) ücretler kesilerek tutar Alıcı’ya 10 (ON) iş günü içinde iade edilecektir.

 

MADDE 7- Ürünlerin Teslimi ve Teslim Şekli

 

7.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcı’nın sipariş adımlarında veya üye hesabında belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, "Teslimat Bilgileri" ve "Alıcı" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2. Aksi belirtilmediği sürece kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

7.3. Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olması, dış tedariki yapılacak, üretim süreleri olan veya baskılı ürünlerde ise üretim süresine bağlı olarak ve sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra 30 (OTUZ) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır.

 

7.4. Hafta sonu olarak nitelendirilen Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

 

MADDE 8- Ayıba Karşı Satıcının Sorumluluğu

 

8.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

 

8.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (ÜÇ) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 

8.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (GİZLİ) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (SEKİZ) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 

8.4. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak veya Satıcı’ya bu durumu bildirerek, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 

8.5. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

 

8.6. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde (oluşabilecek renk farklılığı, adet, boy, beden, ölçü veya kayma gibi baskı sürecinde oluşabilecek her türlü hatalar) ayıplı ürünü değiştirerek veya yeniden üretilerek, tedariki sağlanarak veya hazırlanarak Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, dilerse ücret iadesi de talep edebilir. Bu taktirde ücret iadesi 10 (ON) iş günü içinde yapılacaktır.

 

8.7. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden üretim, tedarik veya basım imkanının olmaması, üretilecek veya tedariki yapılacak materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

8.8. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 9- Fiyatlara İlişkin Hükümler

 

9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

 

9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile veya taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

MADDE 10- Satıcı’nın Beyanları ve Sorumsuz Olduğu Haller

 

10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, beden, ölçü, adet, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

10.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş veya kendisine sunulan seçeneklerden seçmiş olduğu bilgilerde seçim hatası, imla hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan seçim, yanlış baskı materyali seçme, ölçü, beden, adet ve renk hataları gibi oluşacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

10.3. Satıcı, özel üretime veya baskıya verilecek ürünlerde basılmak veya üretilmek üzere hazırlanan içeriğin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, uygun görmediği içerikleri kabul etmeme ve bu yöndeki siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

10.4. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen ürün özellikleri ile ilgili renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, üretilmiş veya basılmış üründe görünen renklerle birebir aynı olmamasından, Alıcı tarafından seçimi yapılan renkler ile üretilen veya basımı yapılan ürün arasında ton farkı bulunmasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

10.5. Satıcı, bazı özel üretimi yapılan veya baskılı ürünlerin dış mekan kullanımına uygun olmadığını, güneşe veya rutubete maruz bırakılmayacağını, bu tip ürünlerin uygun saklama koşulları içinde bulundurulması gerektiğini bildiğini kabul eder.

 

10.6. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla Alıcı’nın internet sitesinden vermiş olduğu sipariş tutarı kadardır.

 

10.7. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

MADDE 11- Mücbir Sebepler

 

11.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

 

11.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

 

11.3. Mücbir sebebin 45 (KIRK BEŞ) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

 

MADDE 12- Damga Vergisi

 

İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

 

MADDE 13- Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Yeri

 

13.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

 

13.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

 

13.4. Taraflar, İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olduğunu kabul ederler.

 

MADDE 14- Sözleşme’nin Yürürlüğe Girmesi

 

14.1. Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Ürün bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme yürürlüğe girer ve Alıcı, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

14.2. Satıcı, kendi üretimini yaptığı veya kendisi tarafından satışının direk yapıldığı sözleşme konusu ürün ve içeriğe ilişkin olarak internet sitesinde yer verilen bilgilerin doğruluğu ve ürünlerin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14.3. Alıcı’nın, Sözleşme’ye elektronik ortamda onay vermesi, Sözleşme’nin her maddesini okuduğu, her maddesi hakkında bilgilendiği ve mesafeli satış sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

MADDE 15- Sözleşme Değişiklikleri

 

15.1. Satıcı, Site’de sunulan bilgileri, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

 

15.2. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Alıcı kişiler bakımından hüküm ifade eder. Bunun istisnasını gizliliğe ilişkin hükümler oluşturmaktadır.

 

15.3. Sözleşme’nin gizlilikle ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bölümlerinde bir değişiklik yapılacaksa Satıcı tarafından www.smartunique.com alan adına sahip kendi internet sitesinde 3 gün önceden ilan edilecektir. Yapılan değişiklikle bağlı kalmak istemeyen Alıcı kişilerin sözleşmelerini sona erdirmesi gerekecektir. Satıcı, Site’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayın durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 16- Sözleşme’nin Feshi

 

16.1. Satıcı, her zaman, tek taraflı olarak, gerek gördüğü takdirde Alıcı’nın üyelik sözleşmesini feshetme, üyelik kaydını silme hakkı vardır. Alıcı’nın, e-posta adresine yapılacak yazılı bildirim geçerli feshin tüm hükümlerini doğuracaktır. Alıcı, sözleşmenin haksız sebeple feshedildiği iddiasıyla tazminat talep edemez. Sadece, Alıcı’nın bedelini ödediği ve henüz yararlanmadığı bir hizmet varsa; bu hizmet bedeli kendisine iade edilecektir. Alıcı’nın Sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi nedeniyle Sözleşmesi feshedilmişse, işbu hizmet bedeli üyeye iade edilmeyecektir.

 

16.2. Alıcı, dilediği zaman elektronik olarak üyelikten çıkabilecek ve sözleşmeyi sona erdirebilecektir. Sözleşmeyi sona erdirmesi ve hesabını etkisizleştirmesi için üyelik hesabında yer alan adımları takip edebilir veya merhaba@smartunique.com adresine e-posta göndermesi yeterli olacaktır. Alıcı’nın satın aldığı ve yararlanmadığı bir hizmet bulunuyorsa, sözleşmesini feshetmesi halinde; hizmet bedelini talep edemez ve hizmetten yararlanamaz

 

LÜTFEN, YASAL HAKLARINIZ, TELAFİ YOLLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞME VEYA AYDINLATMA METNİNİ KAPSAYAN BU “MESAFELİ SATIŞ” SÖZLEŞME METNİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 

MADDE 17- Yürürlüğe Girme

 

İşbu “Sözleşme” onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 17 (ONYEDİ) maddeden ibaret bu “Sözleşme” ve ekleri, Alıcı kişiler tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

 

---

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

 

Bu “Mesafeli Satış Sözleşme” Metni’ni  kabul etmiyorsanız sunduğumuz ürünlerden birini satın almayın veya ödeme yapmayın veya bunları başka bir şekilde kullanmayın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen merhaba@smartunique.com e-posta adresinden Satıcı’ya ulaşın. Bu “Sözleşme” ve ekleri içerisinde belirtilen hak ve yükümlülüklerinizden herhangi biri hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, bir hukuk danışmanına başvurmadan devam etmemeniz tavsiye edilir.

bottom of page