Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Paylaşım İzni

Bu sitenin (https://www.smartunique.com) sahipliği ve işletmesi I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ ne aittir. Site hakkında her türlü soru, yorum, öneri ve şikayetinizi merhaba@smartunique.com adresine e-posta gönderebilir veya “Bize Ulaşın” sekmesinde bulunan “İletişim Formu” kullanarak bizlere bildirebilirsiniz.

Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına veya paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 • Şirketimiz’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar,
 • Kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar.

Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. için önemli bir konudur. I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman İdealtepe Mahallesi, Dik Sokak No 13 Kat 2 34841, Maltepe, İstanbul adresinde bulunan I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ıslak imzalı başvurunuzu kargo ile göndererek irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., işbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası'’nın https://www.smartunique.com internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik /Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.