Blog / Haber / Yazı

İş Dünyasında Deneyimsel Öğrenme

İş Dünyasında Deneyimsel Öğrenme

05-Şub-22 / Yazı

Deneyimden Gerçek Yaşam Süreçlerine!

Deneyimsel öğrenme yani yaşayarak öğrenme yöntemi, diğer öğrenme yöntemlerine kıyasla pasif ve ezbere dayalı bir öğrenme biçimi değildir. Tam aksine aktif ve katılımcı bir öğrenme yöntemidir.

Öğrenen organizasyon, toplam kalite yönetimi ve buna benzer kavramları tüm organizasyona yerleştirmek için tasarlanmış sayısız deneyimsel öğrenme eğitim programının oluşmasına yol açmıştır.

Günümüzde, deneyimsel öğrenme yöntemi, iş dünyasında çalışan bireylerin ihtiyaç duydukları temel yetkinliklerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yetkinliklerden bazıları; empati, iletişim, güven, gelecek ve süreç planlaması, kaynak yönetimi, problem çözme, stres ve zaman yönetimi, sabır, ekip çalışması, iş birliği gibi yetkinliklerin gelişimi bireylerin karşılarına çıkan engelleri kolay aşmalarına yardımcı olmaktadır.

Deneyimsel öğrenme eğitimleri katılımcı bireylerin kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilecekleri her türlü açık, kapalı veya benzeri alanda uygulanabilir. Eğitimlerde uygulanan yöntemler, yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı olan bir döngü süreci içerisinde gerçekleşir.

Her yıl hükûmet ve kâr amaçlı özel sektördeki işverenler ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, eğitim, farkındalık ve çalışan gelişimi için önemli bir bütçe taahhüdünde bulunmaktadır. 100 veya daha fazla çalışanı olan kuruluşlar, Dünya genelinde kurumsal eğitim için 500 milyar doların üzerinde harcama yapıyorlar. Yılda yaklaşık 33,5 saatini eğitim alarak geçiren çalışanlar için kişi başına aylık 1.000 dolar eğitim bütçesi ayrılıyor.

Türkiye'de ise şirketler, çalışanlarına kişi başı 462 TL eğitim bütçesi ayırıyor. Yeterli kurumsal eğitimin alınmaması çalışanları mutsuz ederken, müşteri memnuniyetinin azalmasına ve önlenemeyecek çatışmalara neden olabiliyor. London School of Economics'in (LSE) 73 ülkeden 1,8 milyon çalışanın verilerini analiz ederek hazırladığı rapora göre; mutlu çalışanlar, daha üretken olup işten ayrılmayı düşünmezken müşteri sadakati ve şirket karlılığını da artırıyor.

Çalışanların memnuniyeti arttıkça, verimlilik %26 oranın da yükselirken, çalışan sirkülasyonu ise %25 oranında azalıyor. Bu harcamalar, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik analizler ve sürekli artan ihtiyaç talepleri ve alınan eğitimin iş süreçleri ile ilgili nihai sonuçları nasıl etkilediğini raporlama ihtiyacıyla besleniyor. İşverenler, eğitim yatırımlarının önemli bir kısmını gelişmekte olan yöneticilere ayırmakta ve gelirlerinin yaklaşık %1'ini yönetim eğitimi için harcamaktadır (Bolt, J.F., 1987).

Bu programların çoğu, konu merkezli olup belirli hedeflere odaklanırken, çalışan verimliliği, ekip çalışması, çalışan mutluluğu, entelektüel, psikolojik ve hatta fiziksel zorluklar sunan deneyimsel öğrenmeye de büyük bir vurgu vardır.

Günümüz iş dünyasının en önemli konuları arasında kurumsal eğitim ve çalışan verimliliği yer alıyor. Şirketler, kurumsal eğitimler sayesinde çalışanlarının, stratejik, sistematik ve kurum vizyonuna uygun bir şekilde çalışmasını yüreklendirirken, huzurlu bir çalışma ortamı da oluşturmuş oluyor.

Bu mevcut uygulamaların her biri, öğrencilerin Kolb tarafından belirtilen dört öğrenme türüne katılmalarını gerektirir:

  1. Somut Deneyimler; çalışanların yeni deneyimlere tamamen ve açık bir şekilde katılım göstermelerini sağlayın,

  2. Yansıtıcı Gözlem; çalışanların bu deneyimleri farklı bakış açılarından yansıtıp ve yorumlamalarını sağlayın,

  3. Soyut Kavramsallaştırma; çalışanların gözlemlerini mantıksal olarak bütünleştirmek için kavramlar ve fikirler oluşturmalarını sağlayın,

  4. Aktif Deneyim; çalışanların öğrenmelerini ve yeni türetilmiş teorilerini kararlar almak, sorunları çözmek ve yeni zorlukların üstesinden gelmek için kullanın.

Deneyimsel modeller, iş dünyasında ve endüstride her zamankinden daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır çünkü deneyimsel öğrenme, kişisel bilgi ve beceri edinmeyi herkesçe kabul edilecek bir deneyim serüvenine dönüştürmektedir.

Bu serüvende öğrenen bireyler, artık iş yerinde başkalarıyla etkileşime girerken, kendi benzersiz durumlarını deneyim hâlinde görme, öğrenme ve inceleme sürecini yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır.

İş yerinde deneyimsel öğrenmenin başlıca faydaları nelerdir?

İş yerinde deneyimsel öğrenmenin genel olarak tüm süreçler için altı ana faydası vardır:

1: Çalışanın yeni durumlara uyum sağlama kapasitesini geliştirir;

Çalışanları burada iki farklı grupta değerlendirebiliriz. İlk olarak iş sürecine yeni katılan çalışanlarda küçük ölçekli çalışmalarla iş deneyimini öğrenmeye, ikinci grupta ise bir projeye veya ekibe yeni katılım gösteren çalışanlarda deneyimsel öğrenme ve doğrudan öğretim yoluyla ekip içerisindeki başarı oranlarına sahip olduğunu ve bu sayede grubun içinden öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, çalışanlara yeni bir proje oluşturma görevi verildiğinde, deneyimsel öğrenme ve doğrudan öğretim yolu kullanıldığında öğrenmelerinin tüm yönlerini oluşturmanın pratik, kişisel ve profesyonel yönlerini yalnızca bu alanda geleneksel yöntemlerle öğrenenlere göre daha etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduklarını görebilirsiniz. İş akışında öğrenen çalışanlar, daha çevik ve yeni durumlara yüksek oranda uyum sağlayabilir.

2: Teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurur;

Açık kalp ameliyatı yapmakla ilgili bir kitap okumak iyi bir şeydir ancak aslında gerçekte bu ameliyatı yapmak oldukça farklıdır. Deneyimsel öğrenme, öğrendiğiniz teoriyi uygulamanın en önemli noktasıdır. İyi şirketler, eğitimlerini nasıl dengeleyeceklerini bilirler böylece iyi tasarlanmış mikro öğrenme veya diğer eğitmen liderliğindeki kaynaklarla harcanan zaman, daha sonraki deneyimsel programlarda uygulama sürecini başlatabilir.

3: Ekibinize başarısız olması için güvenli bir alan sağlar;

Çalışanlar, iş süreçlerindeki algılarının bazı zamanlarda düşük seviyede olmasından dolayı başarısız olabilirler, bu durum sonucunda başarısızlık endişe verici bir psikolojik durum gibi hissedilebilir.

Bir yolcu uçağını uçurması için pilot koltuğuna alıştırma yapmayan bir pilot koyar mısın? Muhtemelen hayır. Deneyimsel öğrenme, gerçek zamanlı simülasyonları kullanarak çalışanlara güvenli bir şekilde başarısız olma fırsatı verir. Çalışanlar simülasyonlarda ve diğer uygulanabilir senaryolarda (örneğin oyunlaştırma yoluyla problem çözme) becerilerini kullandıklarında işleri (ve yolcuları!) tehlikede değildir.

4: Bir bütün olarak şirket için mükemmel bir yatırım getirisi sağlar;

Herhangi bir kurumsal eğitim girişiminin birincil amacı, performansı iyileştirmek ve sonuçlar sunmaktır. Deneyimsel öğrenme eğitimleri önceki performansa göre davranış ve sonuçlardaki değişiklikleri ölçmek, eğitimin ne kadar güçlü bir yatırım getirisi (ROI) sağladığını ölçmenize yardımcı olur. Deneyimsel öğrenme, eğitimin yatırım getirisini artırır çünkü insanlar yaparak öğrenirler, bu da tutacakları ve işte uygulayacakları öğrenme içeriği miktarını artırır. İş yerinde deneyimsel öğrenme, çalışanlara normal iş akışları içindeyken öğrenmeleri için fırsatlar sağlar.

5: Becerilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesine izin verir;

Öğrenme istatistiklerini toplamak zordur. Elbette, o uçağın güvenli bir şekilde inip inmediğini veya kalp hastasının hayatta kalıp kalmayacağını analiz edebilirsiniz, peki ya eğitimin o noktaya gelmeden nasıl çalıştığını görmeye ne dersiniz? Deneyimsel öğrenme, veri toplama araçlarınızdan gelen verileri analiz etmek için sizlere çok yardımcı olabilir. Simülasyonlar ve oyunlaştırma programları, çalışanların eğitim sırasında yaptığı seçimler hakkında muazzam bir iç görü sağlayabilir. Bu da işverenlerin hangi becerilere daha fazla odaklanılması gerektiğini ve hangilerinin sağlam olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir.

6: Gerçek dünyayla alaka düzeyi sağlar;

Geleneksel, hazır eğitim, bir dizi iş yeri becerisine ilişkin temel bir genel bakış sağlayabilir ancak genellikle katılımcılar için ilgi çekici değildir ve yeterli alaka düzeyinden yoksundur. Deneyimsel öğrenme, öğrenilen bilgi ve becerileri gerçek dünya bağlamına yerleştirerek çalışan gelişimini ve performansını artırarak iş yerinde beceri geliştirmeyi gerçek hayata geçirir. Deneyimsel öğrenme, bireylere öğrenme ve uygulama fırsatları vermek için ideal bir seçimdir ve çalışanların işe döndüklerinde öğrendiklerini kullanma olasılıklarını artırır.


Bizlerle İletişime Geçin

Deneyimsel öğrenme odaklı eğitim, gelişim ve öğrenme çözümlerimiz için 0533 558 17 53 numaralı telefonu arayabilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Deneyimsel Öğrenme Kitabını Temin Edin

D&R - İnternet Mağazası

İdefix - İnternet Mağazası

Kitap Yurdu - İnternet Mağazası

Nobel Kitap - İnternet Mağazası

Eğitim, ekip ve etkinlikleriniz için kurumunuza özel fırsatlarla toplu kitap alım taleplerinizi [email protected] veya +90 533 558 17 53 numaralı telefondan bize bildirebilirsiniz.

Paylaş: