Blog / Haber / Yazı

Deneyimsel Öğrenme Sertifika Programı

Deneyimsel Öğrenme Sertifika Programı

30-Nis-22 / Haber

Kısa Tanıtım

Deneyimsel Öğrenme (Experiential Learning) sertifika programımızı sizlere sunmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

“Öğrenmek Deneyimdir. Geri Kalan Her Şey Sadece Bilgidir.” - Albert Einstein

Deneyimsel öğrenme veya yaşayarak öğrenme kavramı, uzun bir geçmişe sahiptir. Bilginin yaratılmasında ve insani gelişmenin teşvik edilmesinde bir araç olarak deneyimin değeri, bazı kaynaklara göre, M.Ö. dördüncü yüzyılda Çin'in en ünlü öğretmeni, filozofu ve siyaset teorisyeni, Konfüçyüs’ün ünlü sözü ile başlamıştır; “Duyarım ve unuturum. Görürüm ve hatırlarım. Yaparım ve anlarım.” Konfüçyüs'ün bu ifadesi, en kapsamlı ve başarılı öğretim yöntemlerinden biri olan deneyimsel öğrenmenin temelini oluşturmaktadır.

Yaşayarak öğrenme olarak da bilinen deneyimsel öğrenme, çağlardan beri geçerliliğini korumaktadır. Bu öğretim metodolojisi, Antik Yunan filozoflarının eserlerinde de yerini bulur. Aristoteles, M.Ö. 350 civarında “Nicomachean Ethics” adlı kitabında şöyle yazdı: “Bunları yapmadan önce öğrenmemiz gereken şeyler için onları yaparak öğreniyoruz.”

Deneyimsel öğrenme konusundaki geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz bu program, ülke çapında en etkili Deneyimsel Öğrenme sertifika programıdır. Bu sertifika programı 24 saatlik çevrimiçi eğitimin yanı sıra +6 saatlik yüz yüze gerçekleştirilecek deneyim egzersiz uygulamaları ve deneyimsel öğrenme odaklı proje çalışmalarından oluşmaktadır.

Sertifika programına ek olarak programa katılım gösterecek bireyler 3 aylık süreçler dahilinde yapılacak 3 ayrı çalıştaya ücretsiz olarak katılım gösterebileceklerdir. Ayrıca her yıl yapılacak olan Deneyimsel Öğrenme Zirvesi’ne ücretsiz katılım ve zirve dahilinde yıl içerisinde geliştirdikleri deneyimsel öğrenme odaklı projelerin sunumlarını yaparak geniş kitlelere ulaşılması sağlanacaktır. Bahsi edilen zirve ve çalıştaylar ile sertifika programına katılım gösteren bireylerin ve kuruluşların deneyimsel öğrenme uygulamalarına ülkemizde gereken önemi verilmesine ve bu doğrultuda ülkemizde deneyimsel öğrenme odaklı uygulanabilir programlar ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.

Smart Unique ve Deneyimsel Öğrenme kitabının yazarı Emre Ulaş ÖZDAL iş birliği ile Deneyimsel Öğrenme (Experiential Learning) sertifika programını gururla sunuyoruz. Bu 6 haftalık dizi, deneyimsel öğrenme alanında ülkemizde yapılmış en iyi araştırmalardan bazılarını öğrenmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Program Amaçları

Deneyimsel öğrenme yani yaşayarak öğrenme yöntemi, diğer öğrenme yöntemlerine kıyasla pasif ve ezbere dayalı bir öğrenme biçimi değildir. Tam aksine aktif ve katılımcı bir öğrenme yöntemidir.

Öğrenen organizasyon, iş mükemmelliği, toplam kalite yönetimi ve buna benzer kavramları tüm organizasyona yerleştirmek için tasarlanmış sayısız deneyimsel öğrenme eğitim programının oluşmasına yol açmıştır.

Günümüzde, deneyimsel öğrenme yöntemi, iş dünyasında çalışan bireylerin ihtiyaç duydukları temel yetkinliklerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yetkinliklerden bazıları; empati, iletişim, güven, gelecek ve süreç planlaması, kaynak yönetimi, problem çözme, stres ve zaman yönetimi, sabır, ekip çalışması, iş birliği gibi yetkinliklerin gelişimi bireylerin karşılarına çıkan engelleri kolay aşmalarına yardımcı olmaktadır.

Deneyimsel öğrenme eğitimleri katılımcı bireylerin kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilecekleri her türlü açık, kapalı veya benzeri alanda uygulanabilir. Eğitimlerde uygulanan yöntemler, yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı olan bir döngü süreci içerisinde gerçekleşir.

Günümüzde İş Dünyası

Günümüz iş dünyasının en önemli konuları arasında kurumsal eğitim ve çalışan verimliliği yer alıyor. Şirketler, kurumsal eğitimler sayesinde çalışanlarının, stratejik, sistematik ve kurum vizyonuna uygun bir şekilde çalışmasını yüreklendirirken, huzurlu bir çalışma ortamı da oluşturmuş oluyor.

Deneyimsel modeller, iş dünyasında ve endüstride her zamankinden daha yaygın bir şekilde uygulanmaktadır çünkü deneyimsel öğrenme, kişisel bilgi ve beceri edinmeyi herkesçe kabul edilecek bir deneyim serüvenine dönüştürmektedir.

Bu serüvende öğrenen bireyler, artık iş yerinde başkalarıyla etkileşime girerken, kendi benzersiz durumlarını deneyim hâlinde görme, öğrenme ve inceleme sürecini yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır.

Her yıl kamu kurum ve kuruluşları, kâr amaçlı özel sektördeki işverenler ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, eğitim, farkındalık ve çalışan gelişimi için önemli bir bütçe taahhüdünde bulunmaktadır. 100 veya daha fazla çalışanı olan kuruluşlar, Dünya genelinde kurumsal eğitim için 500 milyar doların üzerinde harcama yapıyorlar. Yılda yaklaşık 33,5 saatini eğitim alarak geçiren çalışanlar için kişi başına aylık 1.000 dolar eğitim bütçesi ayrılıyor.

Türkiye'de ise şirketler, çalışanlarına kişi başı 462 TL eğitim bütçesi ayırıyor. Yeterli kurumsal eğitimin alınmaması çalışanları mutsuz ederken, müşteri memnuniyetinin azalmasına ve önlenemeyecek çatışmalara neden olabiliyor. London School of Economics'in (LSE) 73 ülkeden 1,8 milyon çalışanın verilerini analiz ederek hazırladığı rapora göre; mutlu çalışanlar, daha üretken olup işten ayrılmayı düşünmezken müşteri sadakati ve şirket karlılığını da artırıyor.

Çalışanların memnuniyeti arttıkça, verimlilik %26 oranın da yükselirken, çalışan sirkülasyonu ise %25 oranında azalıyor. Bu harcamalar, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik analizler ve sürekli artan ihtiyaç talepleri ve alınan eğitimin iş süreçleri ile ilgili nihai sonuçları nasıl etkilediğini raporlama ihtiyacıyla besleniyor. İşverenler, eğitim yatırımlarının önemli bir kısmını gelişmekte olan yöneticilere ayırmakta ve gelirlerinin yaklaşık %1'ini yönetim eğitimi için harcamaktadır. Bu programların çoğu, konu merkezli olup belirli hedeflere odaklanırken, çalışan verimliliği, ekip çalışması, çalışan mutluluğu, entelektüel, psikolojik ve hatta fiziksel zorluklar sunan deneyimsel öğrenmeye de büyük bir vurgu vardır.

Program İçeriği Nedir?

Deneyimsel Öğrenme Sertifika Programı Şunları İçerir:

 • Her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 19.30 ile 21.30 arasında işlenecek olan toplam 12 ayrı (24 Saat) çevrim içi (canlı oturum) oturum,
 • +6 saatlik yüz yüze yapılacak olan 1 adet deneyim egzersiz uygulamaları,
 • Deneyimsel öğrenme odaklı proje çalışmaları,
 • Canlı ve Etkileşimli 3 aylık süreçler dahilinde uygulanacak 3 ayrı Deneyimsel Öğrenme Çalıştayı,
 • Smart Unique firmasının geliştirdiği gözlem, değerlendirme ve çözümleme modeline erişim,
 • Smart Unique tarafından geliştirilen; gözlem, değerlendirme ve çözümleme araçlarını kullanma konusunda rehberlik ve destek,
 • Deneyimsel öğrenmenin eğitim, öğrenme ve gelişim süreçlerine katkısı,
 • Kurum içi Deneyimsel Öğrenme Temelli eğitim ve gelişim akademisi kurma konusunda rehberlik ve destek,
 • Emre Ulaş ÖZDAL tarafından imzalı Deneyimsel Öğrenme kitabı, 
 • Smart Unique ile iş birliği içinde Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifikasyon

Kimler Katılım Gösterebilir

Hedef Kitle Tanımlaması: Deneyimsel Öğrenme üzerine öğrenme, eğitim ve gelişim çalışmaları yapan farklı öğretici grupları bulunmaktadır. Bunlar; akademisyenler, öğretmenler, danışmanlar, ekip oluşturma uygulayıcıları, terapistler, çevre eğitimcileri, rehberler, eğitmenler, antrenörler, koçlar, akıl sağlığı ve insan kaynakları uzmanları gibi çok geniş bir profesyonel meslek grubunu içermektedir.
 
Deneyimsel Öğrenme sertifika programı hedef kitlesi olarak; önceliklendirme, analitik algılama, mantıksal akıl yürütme, soru sorma ve bilginin ötesine geçerek keşif, öğrenim, yaşantısal deneyim, öğretme, planlama, stratejik düşünme, organize etme ve tartışmaya dahil olmak üzere üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek isteyen tüm bireylerin okuması gereken bir sertifika programıdır.
 
Hedef Kitle Grupları:

 • İnsan Kaynakları Çalışanları ve Danışmanlık Firmaları, 
 • Orta ve Üst Kademe Yönetici ve Adayları, 
 • Etkinlik Yönetimi Firmaları ve Çalışanları, 
 • Endüstriyel Psikologlar, Psikoloji Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları,
 • Öğretmen, Akademisyen ve Diğer Eğitim Uzmanları
 • Okul Öncesi Eğitim ve Alternatif Eğitim,
 • İktisadi ve İdari Bilimler ve İşletme Fakülteleri, 
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Rekreasyon) bölümleri mezun, öğrenci ve sektör çalışanları,
 • Bireysel ve kurumsal düzeylerde deneyimsel öğrenmeye önem veren ve geliştirerek liderlik etmeyi amaçlayan diğer profesyoneller.

Program Süresi ve Kontenjan

Çevrimiçi Kurs Detayları: Başlangıç Tarihi : 26 Nisan 2022

Süre : 6 Hafta / Salı ve Perşembe günleri 2’şer saatlik çevrim içi (canlı oturum) oturumlar,

Çalıştaylar : 3’er aylık dönemler halinde (çevrim içi oturum) 3’er saatlik 2 gün sürecek oturumlar olacaktır.

Çalıştaylar ile ilgili daha fazla bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Zamanlamaları : Belirtilen Günlerde 19.30 ile 21.30 Saatleri arasında

Program Ücreti : 3.500 TL + KDV (%18)

Sertifika programının açılabilmesi için gerekli katılımcı sayısı:

En Az 10, En Çok 30 Katılımcı Sayısıdır.

Başvuru ve Kayıt

Deneyimsel Öğrenme sertifika programı Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşmektedir. Aşağıda bulunan başvuru ve kayıt linkini kullanarak sertifika programına kaydınızı yapabilirsiniz.

BAŞVURU VE KAYIT

Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] e posta adresi ve +90 533 558 17 53 numaralı telefondan bizlere ulaşınız.


Bizlerle İletişime Geçin

Deneyimsel öğrenme odaklı eğitim, gelişim ve öğrenme çözümlerimiz için 0533 558 17 53 numaralı telefonu arayabilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Deneyimsel Öğrenme Kitabını Aşağıda Bulunan İnternet Mağazalarından Temin Edebilirsiniz.

D&R İnternet Mağazası

İdefix - İnternet Mağazası

Kitap Yurdu - İnternet Mağazası

Nobel Kitap - İnternet Mağazası

Paylaş: