Team Activities Games

Program Detayları


Kategori: Outdoor

Bilgi Al Teklif Al


  20-500 Kişi    Tercih   Min. 3 Saat / Max. 6 Saat   Tüm Çalışanlar

Kısa Tanıtım

Team Activities Games programlarında temel hedef; katılımcı kitlenin etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek, sonuç odaklı düşünerek, nihai olarak da kurum verimliliğini artırmak noktasında katılımcıların var olan becerilerini geliştirmektir.

Takımlar kendilerine verilen yönergelerde işaretli noktaları bulup bu noktalarda bulunan şifrelerden yola çıkarak hedeflere ulaşmaya çalışırlar. Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı, yönlendirme yol gösterme ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmektedir. 

Uygulama katılımcıların iletişim becerileri, takım çalışması, ortak hedef ve büyük resmi görme becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur. Ayrıca katılımcılar gerçekleştirmekte oldukları bu çalışmada, birbirlerini kişisel olarak tanıyacak, kişiler arası ilişki yönetimi konusundaki gelişimi de hedeflenmektedir. 

Detaylar