Scavenger Hunt

Program Detayları


Kategori: Outdoor

Bilgi Al Teklif Al


  16-60 Kişi    Tercih   Min. 4 Saat / Max. 8 Saat   Tüm Çalışanlar

Kısa Tanıtım

Scavenger Hunt programı kişisel yaratıcılığın ortaya çıktığı, bireysel ve ekip çalışması bakımından katılımcıları geliştiren çok eğlenceli tanışma, kaynaşma ve birliktelik odaklı bir programdır. Program gerçek durumlar üzerine kurgulanmış ve eğlenceli bir çok görevi içermektedir.

Scavenger Hunt programı Indoor ve Outdoor ortamlarda uygulanabilir. Scavenger Hunt programı ekip oyuncularının var olan enerjilerini yeniden yapılandırmalarına, takım arkadaşlarını daha iyi tanımalarına ve ileriye dönük sorumluluklarına daha cesaretle yaklaşmalarını sağlar. 

Katılımcılar kısıtlı zaman içeresinde onlara verilen uzun bir görev listesindeki görevleri başarılı bir şekilde tamamlamalı ve bulmaları gereken kayıp parçaları elde etmelidirler. Katılımcı ekiplerin görevlendireceği kâşiflerin önündeki engeller kaldırılmalı ve tüm ekipler haritada/lokasyon üzerinde belirlenen noktalara hızlı bir şekilde ulaşmalıdırlar.

Detaylar

  • Takım Çalışması
  • Motivasyon ve Eğlence
  • İletişim Becerileri Araştırma
  • Analiz ve Çözüm Odaklı Düşünme
  • Büyük Resmi Görme


Tüm çalışanlar katılım gösterebilirler.


Smart Unique tarafından geliştirilen gözlem, değerlendirme ve çözümleme sistemi/modeli kullanılmaktadır.


Şehirlerde, açık alan ve arazilerde önceden kurgulanmış/yapılandırılmış alanlarda uygulanabilir.