Bireysel Eğitimler

etkinlik

Tanıtım

 

Keşfetmek için yaşa, öğrenmeye açık ol!

Smart Unique, Mutluluk Ofisi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile bireylerin kişisel ve deneyimsel açıdan bilgi, beceri ve yeterliliklerini arttırmak üzere tasarlanmış bireysel eğitim programları düzenlemektedir.

Smart Unique kurumsal firma ve bireylerin öğrenme, deneyim, gelişim ve mutluluk planlamalarına özel çözümler üretmektedir. Kurum olarak uzun dönemli eğitim planlaması veya anlaşmaları yapmakta güçlük çekiyorsanız, çalışanlarınızın performans ve yetkinliklerini geliştirmek istiyorsanız, onları Smart Unique Bireysel Eğitim Programlarına yönlendirebilirsiniz.

Smart Unique, bireysel eğitim programlarını ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan akademisyenler, yöneticiler, danışmanlar, uzmanlar, psikologlar, yönetici geliştirme kuruluşları ve üniversitelerden oluşan iş birlikleri içerisinde tasarlamaktadır. Bireysel eğitim programlarımız ile aktarılan birikimin Türkiye'deki eğitim ve iş dünyasına uyarlanması esas alınmaktadır.

Sertifika Programları

İstenilen Bir Kariyer İçin İşe Hazır Olun!

Bilginin sınırı yoktur ve öğrenmenin de sınırı yoktur. Dünya bir rekabet arenası ve sizden daha fazlası istendiğinde, kendinizi belirli bir müfredatla sınırlayamazsınız. 

Smart Unique sertifika programlarında elde edeceğiniz profesyonel sertifikalar, kısa bir süre içinde talep gören bir kariyer alanı için işe hazır olmanıza yardımcı olacaktır. Kendinizi geliştirmek istediğiniz bir konuda profesyonel bir kariyer sertifikası kazanın. 

Bilginizi, yetkinliklerinizi ve deneyimlerinizi geliştirin. Gerçek iş deneyimlerine katılın ve deneyimsel öğrenme odaklı projeler ile iş dünyasına ortak uyum sağlayın. Özel ihtiyaçlarınızı karşılayan programı bulun. Öne çıkın, fark yaratın, işte ve eğitim süreçlerinizde başarılı olun.


Kariyeriniz İçin Doğru Sertifika Programını Bulun
Kendi Hızınızda Öğrenin ve
Uzmanlık Kazanın
Kendi Alanınızda Öne Çıkın ve
Fark Yaratın
İlerlemenize yardımcı olmak için
talep edilen çeşitli konularda
Profesyonel Sertifika programları sunulmaktadır.
Bilgisayarınızda, tabletinizde veya telefonunuzda çevrimiçi kurslar,
öğrenimi yoğun yaşamınıza
uyacak şekilde esnek hale getirir.
İş yerinde etki yaratmak ve
kariyerinizi geliştirmek için
kazandığınız bilgi, deneyim
ve becerileri kullanın.

Beceri setinize ekstra özellikler eklemek, yalnızca gelecekte profesyonel kariyerinizi yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda sizi eğrinin birkaç adım önüne geçirir. Dahil olmak istediğiniz alan ile ilgili önceden bir şeyler öğrenmek, işverenlerin istediği şeydir. Kurum için de faydalıdır. Ne kadar çok yönlü olursanız, başarı şansınız o kadar yüksek olur.

Sertifika programlarımız, çalışmak istediğiniz alanlardaki en güncel ve özgün müfredata sahiptir. Bu sayede kişisel alan becerinizi daha gelişmiş ve derin hale getirebileceksiniz. Gelecekte başarılı olmak istediğiniz belirli bir alanda pratik deneyim kazanabileceksiniz. Deneyimsel simülasyonlar ve gerçek dünya becerileri ile uyumlu deneyim egzersizleri ile gerçek dünyada her zaman uyumlu olmanıza yardımcı olur.

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yoluyla Dönüşüm!

Her birey, yaşamında, içinde bulunduğu toplumda veya dünyada değişim yaratma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli ortaya çıkaran şey, eğitimin dönüştürücü gücüdür.

Biz Smart Unique olarak doğamız gereği ileriye bakıyoruz ve deneyimlerimizle birlikte sürekli olarak yeni öğrenme deneyimleri inşa ediyoruz. 10. yıl dönümümüzün şerefine, artık deneyim ve tecrübelerimizi Eğiticinin Eğitimi programlarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Smart Unique eğiticinin eğitimi programlarında edineceğiniz bilgi ve deneyimler ile eğitimin dönüştürücü gücüne sahip olun. Öğretme yetkinliklerinizi ve deneyimlerinizi geliştirin. Gerçek öğretme deneyimlerine katılın ve deneyimsel öğrenme odaklı projeler ile bu dünyaya ortak uyum sağlayın. 


Lider Olun!

Eğitim Becerisi
Oluşturun!
Deneyimsel Bir Eğitimci
Olun!
Öğretme ve eğitim yaşamınızda
bir lider olarak öne çıkın ve etkinizi
diğer eğitimcilere ve onların
öğrencilerine genişletin.
Eğitimin dönüştürücü gücünü
kullanarak bireyleri dönüştürmeye
yardımcı olmak için bir eğitmen olarak becerilerinizi geliştirin.
Eğitim ve öğretmen süreçlerinizde Deneyimsel Öğrenme’nin gücünü
kullanın ve öğrencilerinizin keşfederek öğrenmesine yardımcı olun.

Eğiticinin Eğitimi dahilinde uygulanacak eğitim programları kapsamında, deneyimsel öğrenme odaklı programların nasıl tasarlanacağını, kurgu, senaryo ve deneyim egzersizleri oluşturmayı, gözlem, değerlendirme ve çözümleme süreçlerini deneyimsel öğrenme teorisi dahilinde yönetmelerine yardımcı olma amacını taşımaktadır.

Konu Kapsamları:

 • Deneyimsel Öğrenme Eğitici Rol Profilleri
 • Eğitmenlerin rolleri ve sorumlulukları
 • Öğrenme Stilleri ve Tercihler
 • Spesifik eğitici veya gerçek dünya olayları
 • Planlama becerileri
 • Pratik Öğretim becerileri (temel ve ileri teknikleri kullanma)
 • Eğitim stilleri ve iletişim
 • Gözlem, Değerlendirme ve Çözümleme süreçleri
 • Duygusal Zekâ ve sınıftaki etkisi
 • Başarılı eğitim programları tasarlama
 • Öğretme ve öğrenme ortamınıza uygun konuları, etkinlikleri, materyalleri ve kaynakları seçme
 • Bir deneyimsel öğrenme odaklı eğitim programını yürütmenin lojistiği de dahil olmak üzere daha geniş öğretim sorumlulukları
 • Diğer eğitmenlerle çalışmak
 • Zaman, endişe ve korkuyu kontrol etmek

Smart Unique eğiticinin eğitimi programlarında edineceğiniz bilgi ve deneyimler ile eğitimin dönüştürücü gücüne sahip olun. Öğretme yetkinliklerinizi ve deneyimlerinizi geliştirin. Gerçek öğretme deneyimlerine katılın ve deneyimsel öğrenme odaklı projeler ile bu dünyaya ortak uyum sağlayın. 

Kısa Programlar

Kısa süreli eğitim programlarımız ile kariyerinizi hızlandırabilirsiniz.

Kısa programlar başlığında bulunan eğitim içeriklerimiz; 8 ila 12 saatlik ve maksimum 3-4 günde tamamlayacağınız micro eğitim programlarıdır. Bu programlar, yeni bir kariyere başlamak veya mevcut kariyerlerinde ilerlemek için beceriler kazanmak isteyen bireyler için tasarlanmıştır.

Kişisel ve profesyonel beceriler geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış kısa süreli eğitim programlarımız, uygun maliyetli ve çevrimiçi olarak uygulanmaktadır. Dilerseniz yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında yerinizde yüz yüze olarak uygulama yapılabilmektedir.


Kısa Süreli Uygulamalar!

Uygun Maliyetli!
Kitlenize Göre İçerik Tasarımı!
Kısa süreli uygulamalar ile zamanınızı daha verimli bir şekilde kullanarak, kariyerinize odaklanırsınız

Kişisel beceri ve profesyonel yetkinliklerinizi geliştirmek için uygun maliyetli bir çözüm sunuyoruz.

Kurumunuza, ekibinize ve benzeri kitlelere özel olarak tasarımı yapılacak esnekliğe sahiptir.


Kısa süreli eğitim programlarımız kurumunuza, ekibinize ve benzeri kitlelere uygulanabilecek yapıda esnekliğe sahiptir. 

Bu faaliyetler, çeşitli hedef grupların özel ihtiyaçlarına veya sorunlarına göre özel olarak hazırlanmıştır. Nispeten kısa bir süre içinde gerçekleştirilirler. Bunlar, atölye çalışmaları, kısa kurslar, hizmet içi eğitim ve sosyal sorumluluk eğitimlerini içerir.

Kısa kurslar belirli temaları ele alır ancak sonunda bir ürün veya çıktıyı hedeflemez.

Çalıştaylar, belirli bir temaya odaklanan ve sonunda proje önerileri, bir dizi tavsiye vb. gibi somut bir çıktı belirleyen eğitim faaliyetleridir,

Hizmet içi eğitim, işle ilgili beceri ve bilgilerin sağlandığı veya güçlendirildiği yerinde, iş başında eğitimdir;

Sosyal sorumluluk odaklı eğitimler, hizmet içi eğitime benzer bir varyasyondur; burada katılımcı bireyler, bir sosyal sorumluluk projesi dahilinde bireysel olarak ya da doğrudan bir eğitmen veya koç desteği ile çalışır.

E - Akademi

Smart Unique E – Akademi, teknolojik imkânların getirdiği yeni uygulamaları kullanarak, bugünün iş başı öğrenme modelini sağlayacak içeriklerle bireylerin iş dünyasını deneyimlemelerine katkı sağlayacaktır.

Her çalışanı, günümüzün işle en alakalı konu alanlarında en yüksek kalitede e-öğrenme deneyimleri ile yetiştirmek ve eğitmek için doğrulanabilir ve deneyimlenebilir kimlik bilgileriyle temel beceri yolları oluşturun. E- Akademi Programları ile kuruluşunuzun potansiyelini ortaya çıkarın.

Beceriye dayalı eğitimden derin öğrenmeye kadar, E - Akademi Programları, büyük kitlelerden bağımsız olarak ekiplerinizin bireysel olarak ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.


Esnek Planlar!

İşlem Yapılabilir
Veriler!
Son Derece Entegre
Edilebilir!
Abonelikler ve toplu kayıt dahil her
türlü işletmeyi desteklemek için oluşturulmuş satın alma seçenekleri.
Güçlü yönetici ve öğrenci gösterge panoları, öğrenci yolculukları ve ilerlemesi hakkında bilgi sağlar.
Kurum içi akademi programlarınıza doğrudan Smart Unique Akademi Programlarını entegre edin.

Akademi Programlarımız, herhangi bir eğitim ve öğrenme ihtiyacı için özel çözümler sunar. Hedeflerinize uygun bir program edinmenin en iyi ve en basit yolu!

E – Akademi eğitim programlarının tasarımı karma eğitim stratejisi kullanılarak gerçekleştirilecek olup, eğitim stratejisi ile sertifika programları, eğiticinin eğitimi ve kısa eğitim programlarının e-öğrenme tabanlı eğitim, sanal sınıf, mobil ve metaverse öğrenme platformları gibi eğitim veriliş yöntemleri ile harmanlanarak daha etkili ve verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Ortağımız Olun!

Smart Unique İle Ortak Bireysel Eğitim Programları Oluşturun!

I'AM GROUP bünyesinde kurulduğu günden bu yana oluşturduğu güçlü iş ortaklıkları ile büyüyen Smart Unique markasının içinde bulunduğu geniş ekosisteme siz de katılabilirsiniz. Ülke çapındaki öğrenen bireylere birinci sınıf çevrimiçi deneyimler ve kariyer yaşamlarına katkı sağlayacak eğitim programları oluşturun ve sunun.

Smart Unique ile ortak olmak, işbirlikçi bir deneyimdir. Uzman ekibimiz size aşağıdaki konularda yardımcı olacaktır:

 • Hangi programların sunulacağını belirleme
 • Programlarınızı etkili bir şekilde pazarlama
 • Başarılı öğrenci sonuçları sağlamak
 • Teknolojik alt yapınızı güçlendirme
 • Kurumsal ve üniversite ağına erişim sağlama
Erişiminizi genişletin, yetenek kanallarınızı çeşitlendirin ve talep üzerine profesyonel sertifikalarla katılımcıların kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayın. İş ortaklarımız arasına katılmak için merhaba@smartunique.com’a mail atabilirsiniz.

Tüm kategorilerdeki bireysel eğitim programı içeriklerine “Bireysel Eğitimler” menü başlığının altından bulunan kategori seçeneklerinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan iletişim formunu doldurmanız yeterli olacaktır.


 

Mesajınızı İletin

Bu form ile ilettiğiniz bilgiler, belirttiğiniz istek, öneri, şikayet ve bilgi alma taleplerinizi karşılamak üzere tarafınızla ilgili şirket tarafından iletişim kurulması amacıyla kullanılacaktır. Lütfen Kvkk ve Paylaşım İzni ve Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi bilgilendirmesini okuyarak, kutucuğu işaretleyiniz.